Stabilisering

Ná de actieve fase van het behandelplan zullen de Alizonne artsen u begeleiden in de stabilisering op uw streefgewicht. Om het effect van uw behandeling voor langere tijd vast te houden en te voorkomen dat het jo-jo effect optreedt is het van groot belang dat u gedurende één tot twee jaren op uw streefgewicht blijft. Gedurende deze periode zien we onze cliënten graag één keer per maand of één keer per twee maanden terug voor een controle. Even wegen, een kort gesprek en indien nodig adviezen op het gebied van voeding en gezondheid.

U heeft tijdens de behandeling al geleerd hoe uw maaltijden samen te stellen. Tijdens de periode van stabilisatie krijgt u alle noodzakelijke hulp deze kennis in praktij te brengen. Op deze manier is het behoud van uw gewichtsverlies gegarandeerd.