3. Wat is de meerwaarde van een BIA-lichaamsanalyse?

BIA staat voor bio-elektrische impedantie analyse. Dit onderzoek geeft een analyse van de samenstelling van het lichaam met betrekking tot spiermassa, vetmassa en watergehalte. Voor het verloop van de behandeling is deze meting van groot belang. Op de weegschaal zult u immers een gewichtsverlies in kilo’s waarnemen, maar het maakt vanzelfsprekend groot verschil of dit verlies van kilo’s veroorzaakt wordt door verlies van vetweefsel, spierweefsel of vocht.

Spiermassa

Een van de belangrijkste waarden uit de lichaamsanalyse is de indicatie van de hoeveelheid spiermassa. Het gehele behandelplan is gericht op het verbruik van overtollig vetweefsel als brandstof en de instandhouding van het spierweefsel. Eiwitten zijn de bouwstoffen voor spierweefsel, maar ze kunnen ook als brandstof dienen. Indien uw voedingsplan u te weinig te brandstof levert, dan vult het lichaam dit tekort aan door vrijmaking van eiwitten uit de spierweefsels. De BIA-meting levert niet alleen gegevens op over de hoeveelheid aanwezige spiermassa, maar ook een indicatie over de juiste hoeveelheid toe te dienen eiwitten in uw behandelplan.

Vetmassa

Voorafgaande aan de behandeling willen we het vetpercentage van het lichaam weten. Het is niet zo dat elk gewichtsverlies ook daadwerkelijk een verlies van vetweefsel betekent en daarom zal de BIA-meting een aantal keren gedurende uw behandeling plaatsvinden op indicatie van de arts.

Water

Tijdens elk dieet verliest men vocht omdat bij de vetafbraak water gevormd wordt en dit via de nieren wordt uitgescheiden. Ook kan het voorkomen dat iemand tijdens de behandeling juist vocht vast houdt en dan is het zaak te weten of dit vocht in de cellen wordt vastgehouden of daarbuiten in de omringende weefsels. De waterhuishouding in het lichaam kan een vertekend beeld geven van het gewichtsverlies of juist -toename. De BIA-meting geeft hierover meer informatie. Ook een stilstand in gewichtsverlies is met deze meting terug te voeren op de oorzaak daarvan. Op deze wijze is het mogelijk de behandeling op effectiviteit bij te stellen.